New recommendations for you

CLOSE
 
 
Search by profile ID
e.g. ZXZ12345, YSW23456, etc.
Suraj Shirke weds Jayshree Shivaji Sapkal
जीवन साथी वर ओळख झाली दोघे एकाचं शहरातून होतो त्या मुळे भेट पण लवकर झाली भेटी नंतर आमच्यात मैत्री झाली आणि कधी हे आरेंग मॅरेज, अरेंज विथ लव्ह मॅरेज मध्ये कन्व्हर्ट झालं समजलं नाही. माझा जोडीदार इतक्या जवळ असून तो मला भेटू शकला फक्त जीवन साथी मुळे thank you so much jeevansathi.....
HELP